Záchranná síť pro malé a začínající zemědělce - Access to Land Network (A2L)

V příspěvku Kdo vlastní klíč ke štěstí zemědělské půdy jsme končili slibem, že Vám představíme síť neziskových organizací Access to Land Network.

Proč je potřeba spojovat evropské organizace? Existuje opravdu téma, které je nám všem společné?

Ano. Tím tématem je zdravá zemědělská krajina a přístup k zemědělským pozemkům pro zemědělce, kteří k péči o půdu přistupují zodpovědně. Přístup k půdě (Access to land = A2L) je základní koncept pro vytvoření podmínek pro agroekologické zemědělce tak, aby pro ně zemědělské pozemky byly:

 • přístupné (dostatek zemědělské půdy na vhodném místě, která je přístupná zemědělskou technikou)
 • cenově dostupné (k nákupu nebo pronájmu)
 • vhodné pro zemědělské využití

a měly přehledné majetkoprávní vztahy (jasné rozdělení práv a povinností mezi majiteli půdy).

Určitě vás okamžitě napadla otázka: A tomu tak snad není?

Bohužel často opravdu není.

Dostupnost pozemků pro malé a začínající zemědělce se stává velkou překážkou z několika důvodů. V dnešní době dochází k velkým záborům zemědělské půdy nejčastěji z důvodu urbanizace a developerských záměrů. Další překážkou je koncentrace zemědělské půdy v držbě či pronájmu stávajících velkých agrokomplexů. Jinou významnou překážkou jsou investoři a spekulanti, kteří skupují pozemky za účelem zvyšování svého kapitálu. Při takových podmínkách jsou někteří zemědělci - zvláště pokud mají malé výměry svých hospodářství a nedisponují značnými finančními rezervami - v konkurenční nevýhodě vůči těmto velkým hráčům na trhu s půdou. To jsou hlavní důvody, proč po celé Evropě i ve Spojených státech vznikají neziskové organizace, které pomáhají tyto překážky zemědělcům překonávat.

Access to Land Network spojuje tyto neziskové organizace napříč Evropou z toho důvodu, aby vzájemně mohly sdílet zkušenosti a nápady, jak společně posílit povědomí široké veřejnosti o problematice přístupu k půdě pro agroekologické zemědělce a novou generaci zemědělců.

Síť byla založena v roce 2012 a funguje jako neformální platforma pro již téměř 20 organizací. Jejím hlavním posláním je spojit existující organizace, které se věnují podpoře přístupu k půdě a podporovat vznik nových organizací v dalších evropských zemích.

Hlavní zakládající organizací je Terre de Liens, která se jako první začala intenzivně věnovat danému tématu. V tomto videu se můžete podívat na inspirující příběh vizionáře a zemědělce Sjoerda Wartenu, který inicioval nejen založení Terre de liens, ale i mobilizaci podobně smýšlejících zemědělců a organizací napříč celou Francií a v dalších letech i Evropě.

Už i Česká republika se zapojila do sítě Access to Land. V současné době jsou to tři organizace, které vzájemně spolupracují a snaží se i u nás problematiku přístupu k půdě zviditelnit a upozorňovat na závažnost tohoto tématu. Jsou to CooLAND, AMPI a Nadace pro půdu.

CooLAND zviditelňuje téma formou příspěvků na blogu, facebooku, účastí na diskusích, workshopech či přednáškách, kde přestavuje nejen teoretické pozadí, ale ukazuje i praktické příklady od nás a z Evropy.

AMPI je hlavním koordinátorem dvouletého projektu Learning Towards Access to Land. Stěžejní myšlenkou je poznat, jak fungují jiné organizace v Evropě a společně vymýšlet, co můžeme přenést do České republiky. Již proběhly dvě cesty za poznáním. První byla do Německa, kde účastníci navštívili například organizace Bio BODEN, Kulturland eG nebo Oekonauten eG. Druhá zavedla účastníky do Francie, přímo do hnízda organizace Terre de liens. V letošním roce je plánovaná ještě jedna cesta, opět do Německa, do oblasti v okolí Freiburgu, kde problematiku přístupu k půdě dokáží vhodně propojovat s konceptem KPZ (komunitou podporovaného zemědělství) - například ogranizace Regionalwert AG.

Výše zmíněný projekt pomohl i k posílení myšlenky nově založené organizace Nadace Pro půdu v roce 2016. Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě. V loňském roce byl natočen dokumentární film, ve kterém je zajímavě zpracován příběh vzniku Nadace Pro půdu.

Přístup k půdě je komplexní téma a z toho důvodu pro vás CooLAND připravil seriál, ve kterém si jednotlivá témata probereme detailněji.

Zde je ochutnávka toho, na co se například můžete těšit na stránkách blogu CooLAND:

 • představení organizací zapojených do sítě Access to Land
 • reportáže z cest v rámci projektu Learning towards access to land
 • koncentrace zemědělské půdy a "land grabbing"
 • kdo má právo vlastnit půdu
 • stárnutí zemědělské populace a podpora vstupu nové generace zemědělců
 • zemědělská půda jako finanční aktiva (investoři a spekulanti)
 • Evropa ztrácí půdu pod nohama
 • negativní či pozitivní dopady na životní prostředí vlivem různého přístupu k půdě pro zemědělce
 • (ne)dostupnost půdy pro agroekologické zemědělce
 • role místních samospráv v problematice přístupu k půdě
 • jaké zemědělce podporovat a proč
 • agroekologie - nová utopie?

Přístup k půdě je odrazovým můstkem a pojítkem mezi mnoha tématy, které se zemědělské krajiny dotýkají. Všechna tato témata mají přímý vliv na produkci lokálních potravin, lokální ekonomiku, rozvoj venkova a kvalitu životního prostředí. Z toho důvodu si zaslouží zvýšenou pozornost nejen mezi vlastníky půdy a zemědělci, ale i napříč celou společností.

Tato síť slouží k jištění lan, na kterých často zemědělci se svými starostmi balancují sami, často obtěžkáni zodpovědností za další spolupracující artisty. Tato záchytná síť by měla poskytnout podporu pro navázání pomyslných uzlů s jinými podobně smýšlejícími zemědělci, organizacemi i jedinci. Pokud do této sítě spadnete, je velká šance, že vás vymrští opět zpátky do sedla.

Chcete s námi rozmotávat spletitou síť příběhů kolem zemědělských pozemků a jistit lana spřátelených zemědělců? Pokud ano, neváhejte a napište nám do CooLAND: info@cooland.cz nebo rovnou vratislava@cooland.cz

text: -VJ-

kresba: -RS-

Also on this blog

SHARE:  Email · Facebook · Google · Twitter · Tumblr · Kindle
SUBSCRIBE:  Receive an email on new posts from cooland

Comments


 • Notify me upon new comments

☺ Got it