Jaromír Šolaster: Krajinná kovbojka

Vizí CooLAND je zdravá zemědělská krajina. Taková, jakou známe ze starých obrázků, filmů a stále častěji i z našich polí a luk. Největší radost proto máme, když se setkáme s lidmi, kteří takovou krajinu vytvářejí. A že to často není vůbec jednoduché, dosvědčí příběh odvážného Jaromíra Šolastera, který se nebojí o svou vizi zdravé krajiny bojovat u soudu.

Pan Šolaster sám se svou ženou hospodaří na malých políčkách, kde pěstují pro sebe a pár lidí zeleninu bez chemie. Na CooLAND se neobrátili s prosbou o pomoc pro sebe, ale dle vlastních slov "pro tu zázračnou živou hmotu jménem půda, která potřebuje ochránit před některými rádoby zemědělci".

Příběh pana Šolastera je jak vystřižený z kovbojky. Plný ideálů, odhodlání a boje proti bezpráví. A my moc věříme, že jako každý správný trhák skončí happy endem.

Vzkříšení

"Mojí motivací k farmaření byla snaha znovu vzkřísit tu kouzelnou krajinu z předkolchozní doby,která nás obklopovala a kterou mám stále před očima. Bohužel 20 let je příliš krátká doba, zvláště když začínáte z ničeho a bojujete o přežití. Ale již po 15 letech je na leteckých snímcích jasně vidět, že naše pole již není mrtvolně šedé, ale dostává zlatou barvu. Úplně jinou, než sousední lány ve správě intenzivně hospodařící zemědělské společnosti. Ale ještě důležitější je skutečnost, že zatímco na bezprostředně sousedících pozemcích dochází opakovaně při deštích k erozním smyvům, z naších polí je povrchový odtok nulový. Při měření půdního profilu provedeném VÚMOP, bylo zjištěno že zatímco na našem poli došlo ke zlepšení BPEJ, na sousedním poli poklesla mocnost humusového horizontu z 60 cm naměřeném v 80 letech na současných 15 - 20 cm.

Odplavený poklad

Jen v roce 2007 nám vznikly v důsledku erozních smyvů z okolních polí přímé škody na majetku přesahující částku 700 000 Kč. Dále splachy s pesticidy kontaminovaly naše zahrádky, skleníky, studny. Ostatně jednu takovou spoušť vidíte na tomto videu. Viník ani poté nebyl ochoten změnit způsob obdělávání pozemku. Toho jsme nakonec stížnostmi na státní instituce docílili a eroze ustaly.

Jelikož se viník odmítl podílet na odstranění škod nám způsobených, podali jsme žalobu o náhradu k soudu. Přestože byly na dotčeném pozemku porušeny všechny zásady protierozní ochrany a prevenční povinnost, protože ke škodám docházelo opakovaně, soudní jednání již trvá 9 let. A tady se dostávám k jádru věci. Jak je možné, že v tomto státě trestáme řidiče s prošlou zárukou na lékárničce, či babičku, která nemá revizi na kotli a netrestáme bezohledného zemědělce, který zničí lidem to, co často celý život budují, zamoří vodní zdroje a okolní pozemky? Jak je možné, že musí nahradit škodu řidič, který neúmyslně poškodí dopravní značku, která se lehce opraví? Na druhé straně jak je možné, že není potrestán zemědělec, který nechává úmyslně splavovat půdu která nejde nahradit ani opravit?

Proto chci tento soudní spor dotáhnout do konce, aby zde byl precedent, dle kterého by se mohli řídit další poškození. Věřím, že tak jako v našem případě se viník začal chovat zodpovědněji až pod hrozbou úhrady škod, bude to platit i jinde. Dotáhnout tento spor do vítězného konce nebude snadné.

Hymna pro krajinu

V době mého dětství byla slova naší hymny pravdivá. Krajina byla skutečně rájem a to nejen na pohled. Zažil jsem také když do toho ráje vtrhli zločinci. Těm překážely meze, malebné polní cestičky, remízky, stromy, tůňky, studánky. Vyhlásili chemickou válku všemu živému a začali produkovat "otraviny". Pracoval jsem v podniku, který se zabýval rekultivacemi a zůrodňováním půdy. Pozoroval jsem na mnoha místech, jakou devastaci zločinná kolektivizace v krajině způsobila. Po revoluci 89 jsem začal s ženuškou hospodařit na půdě, kterou jsme zdědili po rodičích. Viděl jsem jako kluk slzy maminky, když jim komunisté sebrali pole. A také její slzy dojetí, když v 90 letech viděla, že na našem poli znovu hospodaříme. Dnes s potěšením sleduji, že přibývá lidí, kteří si uvědomují, že velkoplošné zemědělství není schopné produkovat zdravé ani chutné potraviny. A už vůbec ne zdravé a příjemné prostředí k životu. Přál bych si, abychom se všichni spojili a nastartovali opravdové změny chování k půdě a krajině. Takové, aby slova naší hymny byla jednou zase pravdivá."

Text: - Jaromír Šolaster -

Editace: - KZ -

Foto: - Archiv Jaromír Šolaster -

Also on this blog

SHARE:  Email · Facebook · Google · Twitter · Tumblr · Kindle
SUBSCRIBE:  Receive an email on new posts from cooland

Comments

Dobry den, dekuju za clanek. Mame podobny problem se zemedelcem. Kazdy dest se obavame se nas voda z pole opet vyplavi. Vloni to zaplavilo celou ves. Prosim o nejakou radu, jak se branit a kam poslat stiznosti. Dekuji, RP
2017-02-17, Radka

Dobrý den, děkujeme za reakci. Je zde několik možností, záleží na specifických podmínkách vašeho území. Napište mi na katerina@cooland.cz a něco vymyslíme :-) KZ
2017-02-17, Kateřina Zímová


  • Notify me upon new comments

☺ Got it