Dej to k ledu!

Léto je téměř za námi, a ačkoliv se mohlo zdát, že naše aktivita na blogu šla skutečně mírně do útlumu neboli „k ledu“, opak je pravdou, co se aktivit CooLAND jako takových týče. A zrovna naše aktuální babí léto je ukázkou toho, že chceme nejen podněcovat a problematiku zemědělské krajiny i všeho co s ní souvisí, včetně potravinové suverenity, bereme vážně a z různých úhlů pohledu.

Jak již možná tušíte, je nám blízké spolupracovat a představovat obdobně smýšlející iniciativy i jedince. Proto jsme neváhali a k uspořádání výstavy k tématu KPZ neboli komunitou podporovaného zemědělství s titulem Láska ke krajině prochází žaludkem připojili i pravidelný čtvrteční zářijový program. Zvláště když se nám naskytla tato skvělá příležitost využít prostory Centra Člověka v tísni v galerii Langhans.

Kdo tudíž včera v podvečer zavítal na první avizovaný doprovodný program, mohl se seznámit s Klárou Hrdou zakladatelkou Semínkovny (a o tom, že Klára může být nejen podle příjmení hrdá na ohromný kus práce, co za poslední rok práce s propagací a rozvojem semenaření dokázala, tak o tom nikdo z přítomných nepochyboval).

Klára je profesí vystudovaná botanička a díky společnému pobytu s rodinou ve Francii si dodala kuráže a pustila se po návratu do České republiky do zakládání semínkoven a propagaci dobrovolného semenaření. Navazuje na mladou francouzskou iniciativu (Les Grainotheques asociace Graines de troc), ale bere si i jako správná vědkyně inspiraci například ze Spojených států (The Seedbanks). Její dnes již více než vášeň společně s ryzím odhodláním navrátit semenaření našich babiček (dědečků) současně do české domácnosti i krajiny, jakožto cenný zdroj v boji s mnohdy mizející druhovou pestrostí plodin, je přesně tím případem, který vás zaručeně nenechá chladným.

Přesto je ale onen pověstný úkon „dát něco k ledu“ se semenařením velmi úzce spjat. Jak jinak totiž zajistit zachování všech těch starých, krajových či rodových odrůd? Máme na výběr – buď je dát skutečně k ledu, jak se děje po celém světě v rámci semenných bank (či v lokálním měřítku v rámci různých iniciativ typu semínkoven), skladovaná semínka mají nejraději pěkně neměnný chládek příhodných mínus 18 až mínus 20 stupňů Celsia. Nebo tyto kdysi běžné odrůdy vrátíme zpět do zemědělské krajiny přímo na naše pole, zahrady, sady či vinice. Neboť se ovšem za posledních sto let po celém světě až dramaticky snížila druhová pestrost, nezbývá nám, než rovnou podporovat oba přístupy.

Jak nám totiž Klára demonstrovala při společném promítání dokumentárního filmu Seeds of the time, který zachycuje životní příběh vědce Caryho Fowlera, ne všechny národní či regionální banky mají možnost a finance uskladnit tyto semenné poklady nedozírné hodnoty ve stabilních podmínkách a „mít řádně u ledu“. Jsou to nejen klimatické změny doprovázené povodněmi či extrémními suchy, kdo ohrožují druhovou diverzitu, ale třeba i války a s nimi spjatá ekonomická nestabilita v daném místě světa.

Proto Cary Fowler, tento pro mnohé nenápadný a doposud neznámý Američan, cestuje po celém světě a snaží se vytvořit ohromnou semennou banku sdružující vzorky druhů a odrůd z celého světa (a kopie mnohdy velmi cenných národních sbírek jakými je například Vavilovova sbírka v Petrohradu) s cílem, zajistit dostatečně kvalitní, chladné a neměnné zázemí ve speciálním pro tento cíl zbudovaném objektu na Špicberkách - Svalbard Global Seed Vault. Ne vždy se ovšem Carymu a jím založeném Global Crop Diversity Trust daří přesvědčit ostatní instituce ke spolupráci a ne vždy se povede uskutečnit převoz do semenné banky včas.

A proto ani CooLAND neponechává nic náhodě a tento víkend (16. – 19. září) bude Vraťka, jakožto český zástupce vědeckého týmu CSA Research Group spadajícího pod síť URGENCI společně s dalšími odborníky, zemědělci, koordinátory KPZ i všemi těmi, kterým není potravinová suverenita pouze lhostejným termínem, jednat o přístupu k půdě i využívání a uchování lokálních potravinových zdrojů na již Třetím evropském setkání KPZ - tentokráte pořádáném v Ostravě.

Méně čisté politiky, více čisté vědy a vizí.“ Cary Fowler

P.S. Nikolaj Ivanovič Vavilov – tento průkopník zachování všemožných druhů a odrůd plodin pro budoucí generace, který zcestoval mnoho zemí a již tehdy na přelomu devatenáctého a dvacátého století inicioval semenné sbírky ve snaze zabránit nedostatku potravinových zdrojů, sám zemřel ve vězení a dost možná právě hlady, proti kterému se snažil svým vědeckým i lidským odhodláním bojovat.

Text: - AW-

Foto: Semínkovna; záběry použité z filmu Seeds of the time

Also on this blog

SHARE:  Email · Facebook · Google · Twitter · Tumblr · Kindle
SUBSCRIBE:  Receive an email on new posts from cooland

Comments


  • Notify me upon new comments

☺ Got it